Polityka prywatności stosowania plików cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Apartamenty Zielona Góra (dalej: Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest CAMO Milan Bolf, Zielona Góra 65-364, ul. Kożuchowska 32 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9291723356 (dalej: Administrator).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe użytkowników witryny przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez użytkowników zgody lub, gdy przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Na podstawie zgody administrator przetwarza podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu
Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, a ich niepodanie może uniemożliwić skontaktowanie się z użytkownikiem serwisu przedstawiciela naszej firmy.

7. Informację dot. ochrony danych gromadzonych poprzez formularz rejestracyjny w związku z rezerwacją, najmem i korzystaniem z Apartamentów znajdują się w [Regulaminie]."

8. Dane użytkowników witryny w przypadku wyrażenia zgody, mogą podlegać profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. Profilowanie nie służy identyfikacji osób, jest wykorzystywane w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na profilowanie, będziemy mogli w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do jego potrzeb, w tym będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów i w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach.

9. Użytkownik poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CAMO Milan Bolf, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od CAMO Milan Bolf z siedzibą w Zielonej Górze. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie [rezygnacja z newsletter].

10. Dane osobowe użytkowników serwisu https://www.apartamenty-zielonagora.pl/ nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Dane użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotą wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem witryny, pod warunkiem, że podmioty te zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony.

11. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, użytkownicy serwisu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres kontakt@apartamenty-zielonagora.pl

13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”.

14. Przy pierwszej wizycie na stronie Apartamenty Zielona Góra użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij